verslag ALV Alpha 31-5-2015

Op 31 mei 2015 vond de Algemene LedenVergadering van Alpha, de vereniging voor gedragstherapeuten plaats.

Op deze ALV zijn enkele punten besproken:

- de beroepsgroep is beziggeweest met uitzoeken of het beroep Kynologisch Gedragstherapeut erkend kan worden. Hiervoor zegt de regering: dit moet de sector zelf regelen. Hierbij komt dan kijken dat enerzijds de opleidingen erkend moeten worden, en anderzijds de beroepsgroep. Dit lijkt juridisch niet echt eenvoudig mogelijk. Voorlopig komt er dus geen erkenning voor het beroep Kynologisch Gedragstherapeut en mag nog altijd iedereen zich zo noemen.

- het is ook mogelijk op webinars te volgen voor PE-punten. Ook mag je boekverslagen inleveren en is het mogelijk om bij het bestuur uitstel aan te vragen voor maximaal 1 jaar.

- er is een nieuwe stichting als tegenhanger van certipet, die zorgt voor certificering en dus vergoeding van je consulten bij zorgverzekeraars. Deze stichting is SPPD. Certipet is erg duur (lidmaatschap kost € 750 euro per jaar!) en ze krijgen als extra eis dat je een universitaire opleiding moet hebben afgerond. SPPD gaat via de beroepsvereniging doorsturen en heeft overleg gehad met de verzekeraars. Lidmaatschap kost € 15 per jaar. SPPD is niet bedoelt als alternatief voor Alpha, maar als aanvulling richting zorgverzekeraars. Zij hebben ook erkenning voor Kynologisch Instructeurs en Kynologisch Gedragstherapeuten. SPPD heeft contracten afgesloten met Petplan, Proteq en Inshared. De minimumeis is dat je 40 consulten per jaar hebt.

- er worden drie nieuwe bestuursleden gekozen: Yvonne Bonnet (uit Haarlem, is ICT-bedrijfskundige en BAT-instructeur. Zij gaat de website beheren), Irma Klaassen (uit Eindhoven, zij heeft een eigen bedrijf VI Dogs en gaat de link met het SPPD vormgeven) en Machteld van der Linden (uit Hilversum, zij krijgt de rol van PE-puntenadministratie).

- Er wordt onderzoek gedaan naar een voorstel voor vernieuwing van het PE-puntensysteem. Hier wordt de volgende ALV verder op ingegaan.

- De algemene voorwaarden van Irma Klaassen zijn zeer compleet en mogen als basis gebruikt worden voor andere leden. Hetzelfde geldt voor de klachtenprocedure en het melden aan Alpha. Aangeraden wordt om je klant te laten tekenen voor akkoord op de algemene voorwaarden.

- Sacha Gaus geeft als tip om te gaan naar inspiratiedagen, zoals de dag "met je passie geld verdienen" onder leiding van Cindy van Dorst. Dit soort initiatieven trekken het beroep van Kynologisch Gedragstherapeut uit de hobbysfeer.

Marij Stolp 50

Marij Stolp

kynologisch gedragstherapeut

Telefoon: 06-50465821

Stolp gedragsadvies

Kolonel Michaëlstraat 17
1411VL Naarden

Webdesign by Miracle Solutions